hesablayıcı

hesablayıcı
is.
1. Bir şeyi hesablamaqla, saymaqla, sayını müəyyən etməklə məşğul olan şəxs; sayıcı. Hesablayıcıların təlimat müşavirəsi. – Şahpəri hesablayıcının otağına girəndə mat qaldı. B. Bayramov.
2. Sərf olunan elektriki, suyu, qazı və s. hesablamaq üçün cihaz. Elektrik enerjisi hesablayıcısı. Hesablayıcını yoxlamaq. – Lövhəli su hesablayıcıları şar formasında olan ölçü kamerindən ibarətdir. «Nəzarət-ölçü cihazları». // Sif. mənasında. Hesablayıcı komissiya. Hesablayıcı maşın. Boru ilə axan qazın miqdarını hesablayıcı cihaz ölçür.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Завод ЭВМ — азерб. Elektron Hesablayıcı Maşınlar zavodu Завод ЭВМ Штаб кваритра: Баку …   Википедия

  • arifmumetr — <yun.> Mexaniki surətdə hesab əməliyyatı icra edən hesablayıcı maşın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hesablama — «Hesablamaq»dan f. is. Hesablama işləri. Hesablamanın nəticəsi. // Sif. mənasında. Hesablamaq üçün olan hesablayıcı. Hesablama maşınları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komissiya — <lat. commissio – tapşırıq> 1. Xüsusi bir məqsəd, ya tapşırığı yerinə yetirmək üçün hər hansı bir idarə, təşkilat yanında yaradılan orqan və bu orqanın heyəti. Seçki komissiyası. Hesablayıcı komissiya. Komissiya seçmək. – Bakıda keçən il… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kommutasiya — is. <lat.> Müəyyən məsələnin həlli üçün hesablayıcı maşının köklənməsi, sazlanması, qurulması …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kompyuter — is. <ing.> Hesablayıcı elektron maşın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maşın — <fr. əsli lat.> 1. Enerjini bir şəkildən başqa şəklə salmaq yolu ilə hər hansı bir faydalı iş görən mexanizm və ya mexanizmlər toplusu. Hesablayıcı maşın. Çap maşını. Tikiş maşını. Yazı maşını – mətni çap etmək üçün dillər üzərində hərflər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • modem — is. Hesablayıcı elektron maşının və ya abonent məntəqələrinin ikilik siqnallarının rabitə kanallarına göndərilən siqnallara və ya əksinə çevirmək üçün qurğu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • proqram — <programma – elan, sərəncam> 1. Görüləcək iş, fəaliyyət və s. nin planı. Sənayeni inkişaf etdirmək proqramı. 2. Siyasi partiyanın, yaxud hər hansı bir siyasi və ya ictimai xadimin öz qarşısına qoyduğu məqsəd və məramı şərh edən bəyanatı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sayıcı — bax hesablayıcı 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”